Üyelik Sözleşmesi

Kullanım Koşulları 

CEMRE TARIM (bundan sonra “FİLELE” olarak anılacaktır), müşterilere (bundan sonra “Müşteri” olarak da anılacaktır) kuryeleri (bundan sonra “Kurye” olarak anılacaktır) aracılığıyla perakende ürün satan ve anlaşmalı ticari işletmeler ve üçüncü kişilere (“Üye İşyeri”) ait ürün/hizmetlerin Müşteri’lere teslimini sağlayan bir teknoloji platformudur (bundan sonra “Filele.istanbul” olarak da anılacaktır). FİLELE ve Müşteri, birlikte “Taraflar” olarak da anılacaktır. 

1. BAŞVURU VE ÜYELİK 

1.1 Müşteri, Filele.istanbul’u indirerek veya web sitesi üzerinden, kayıt için gerekli olan bölümleri doldurup GSM numarasını veya elektronik posta adresini onayladıktan sonra şifresini girerek, işbu Koşullar dâhilinde Filele.istanbul’u kullanmaya başlayabilir. 
1.2 Müşteri, başvuru esnasında verdiği tüm bilgilerin daima ve her bakımdan eksiksiz, gerçeğe uygun ve güncel olduğunu kabul eder. Müşteri, her zaman kişisel bilgilerini Filele.istanbul aracılığıyla güncelleyebilir. 4.4.2’deki istisnalar saklıdır. 
1.3 Müşteri toplam sipariş tutarını teslimat ve/veya servis ücreti ile birlikte kapıda veya öder. 
 

2. Filele.istanbul KULLANIMI 

2.1 Müşteri, kayıt olup Filele.istanbul’u açtıktan sonra sipariş onaylama butonuna tıkladığında, Filele.istanbul aracılığıyla, seçtiği adrese seçtiği zaman diliminde teslim edilmek üzere ürünleri alım noktasından kendisine yönlendirilir. Müşteri’nin Üye İşyeri’nden vermiş olduğu siparişlerde sipariş detayları derhal Üye İşyeri’ne aktarılır. 
2.2 FİLELE müşteri teslim saatine uymak için azami çabayı gösterir fakat bu durumun gerçekleşmemesi durumunda sorumlu tutulamaz. 
2.3 Müşterinin gelen siparişi beklememesi veya gelen kuryeden geçerli bir sebep olmaksızın siparişi almaması durumunda, FİLELE Müşteri’yi sistemden çıkarma hakkını saklı tutar. 
2.4 Müşteri, Filele.istanbul’u kullanarak veya kapıda gerçekleştirdiği siparişin bedelinin tamamını ödemekle yükümlüdür. 
2.5 Müşteri sipariş tutarını FİLELE ödeme sistemi vasıtasıyla kredi kartını veya banka kartını kullanarak ödeyebilir (“Online Ödeme Yöntemi”). 
2.6 Müşteri bir kereye mahsus olmak üzere kredi kartı bilgilerini sisteme girer ve bu bilgiler daha sonraki kullanımlarda bir daha bilgi girmeyi gerektirmeden kullanılır. 
2.7 Sistemde o an kullanılan kredi kartının limitinin dolu olması veya herhangi bir nedenle ödemenin yapılması halinde Müşteri sistemde daha önce tanımladığı başka bir kredi kartı varsa onu kullanarak veya yeni bir kredi kartı tanımlayarak tekrar ödeme yapabilir.  
2.8 Müşteri’nin kredi kartı bilgileri FİLELE tarafından bilinmemekte, ödeme altyapısı Iyzico tarafından sağlanmaktadır. 
2.9 Müşteri, Online Ödeme Yöntemi seçeneği kullanılarak yapılan ödemelerde, kartın hamili haricinde bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması halinde 23.02.2006 tarihli 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve 10.03.2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır.  
2.10 Müşteri vermiş olduğu siparişlerde Online Ödeme Yöntemi ile ödeme yapabilir. Bu siparişlerde, sipariş karşılığı fiş/fatura FİLELE tarafından değil siparişi alan Üye İşyeri tarafından düzenlenir. Online Ödeme Yöntemi kullanılarak verilen siparişlerde, FİLELE sipariş edilen ürün/hizmetlere ilişkin bedelleri Üye İşyeri’nin nam ve hesabına Müşteri’den tahsil etmek için Üye İşyeri tarafından bununla sınırlı olmak üzere yetkilendirilmiştir. Müşteri, Online Ödeme Yöntemi kullanılarak verilen siparişlerde ödemeyi FİLELE’ye yapmakla ödeme yükümlülüklerini ifa etmiş olmaktadır. 
2.11 Akıllı cep telefonunuzun çalınması veya kaybedilmesi halinde kredi kartı bilgilerinize üçüncü şahıslar ulaşamaz. Ancak FİLELE bildirimde bulunarak girilen bilgilerin silinmesini talep etmeniz gerekmektedir. Aksi taktirde üçüncü şahıslar uygulamayı kullanarak sadece FİLELE siparişi ödemesi yapmaya devam edebilirler. Böyle bir durumdan FİLELE sorumlu tutulamaz.  
2.12 Müşteri, info@filele.istanbul aracılığıyla muhatap olduğu ve şikâyetçi olduğu kuryeleri, bildirebilir ve fakat FİLELE, kuryelerin davranışlarından hukuki olarak sorumlu tutulamaz. Filele.İstanbul, yalnızca kuryeler aracılığı ile Üye İşyeri’ne ait ürün/hizmetlerin müşteriye teslimini sağlayan veya Müşteri’lere perakende ürün satan bir platformdur. FİLELE, Kurye’lere gerekli uyarıları yapar, benzer hataları tekrarlayan Kurye’lerle iş ilişkisini keser.  
2.13 Müşteri, FİLELE’nin ücretsiz olarak sunduğu hizmeti istismar edebilecek herhangi bir işlem ve/veya eylemde bulunmamayı kabul eder. 
2.14 Müşteri, sipariş verdiğinde sipariş tutarı FİLELE tarafından tahsil edilmektedir. Müşteri geçerli bir nedeni olmak üzere siparişini iptal etmek için Filele Müşteri Hizmetleri’ne ulaşarak siparişinin iptalini talep edebilir. Sipariş iptal edildiğinde FİLELE otomatik olarak iade işlemini gerçekleştirir.  
2.15 Müşteriye, Filele.istanbul üzerinden vereceği siparişlerine ilişkin ücret iadesi ancak; (i)Müşteri adresinin gönderim alanı dışında olması nedeniyle siparişin zorunlu iptali; (ii) Siparişin ilgili Filele.istanbul’a iletilememesi nedeniyle siparişin zorunlu iptali; (iii) Sipariş hazırlanmadığı veya siparişin hazırlanmış olmasına rağmen iptal işlemini onaylamış olduğu hallerde müşteri talebi üzerine siparişin iptali; (iv) siparişin bir kısmının veya tamamının mevcut olmaması nedeniyle siparişin kısmen veya tamamen zorunlu iptali; (v) Sipariş edilen üründen memnun kalınmaması nedeniyle ilgili Filele.istanbul onayının alınmasının akabinde yapılan sipariş iptali ve (vi) Sipariş edilen ürünün teslimatının gecikmesi durumunda ilgili Filele.istanbul onayı üzerine yapılan iptal durumunda yapılacaktır. İptale konu siparişe ilişkin ilgili Üye İşyeri bir fiş veya fatura düzenlemiş ve bu Müşteri’ye teslim edilmiş ise iadesi gerekmektedir.  
2.16 Müşteri’nin işbu belirtilen Koşullar’a aykırı davrandığının tespiti halinde, FİLELE Müşteri’nin üyeliğini askıya alma veya Uygulama’dan tamamen çıkarma hakkını saklı tutar. 
2.17 FİLELE’nin sunduğu hizmetten yararlanan Müşteri, Filele.istanbul’u hukuka ve amacına uygun şekilde kullanmayı ve Uygulama dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki sorumluluğunun kendisine ait olduğunu kabul eder. Müşteri’nin Filele.istanbul aracılığıyla ve/veya dahilinde, işbu Koşullar’a ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdiği herhangi bir işlem, eylem ve/veya faaliyetleri nedeniyle FİLELE doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. 
2.18 FİLELE, Müşteri’den kaynaklanan teknik aksaklıklar sebebiyle hizmetten faydalanılamaması durumunda işbu Koşullar ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini ifa edememesi nedeniyle sorumlu tutulamayacak ve kendisinden herhangi bir nam altında herhangi bir talepte bulunulamayacaktır. 
2.19 Müşteri, Filele.istanbul aracılığıyla ve/veya Filele.istanbul dahilinde, işbu Koşullar’a ve hukuka aykırı olarak kurye ve/veya üçüncü kişiler tarafından gerçekleştirilen herhangi bir işlem, eylem ve/veya faaliyetleri nedeniyle FİLELE’nin doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını kabul eder.  
2.20 Müşteri, Filele.istanbul aracılığıyla FİLELE tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandığı sistem erişim araçlarının (kullanıcı ismi, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ile ilgili tüm sorumluluğun tamamen kendisine ait olduğunu kabul eder.  
2.21 Müşteri, Filele.istanbul dahilinde bulunan, FİLELE ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığı üzerindeki haklarına saldırıda bulunan nitelikteki resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veri tabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini kabul eder. 
2.22 Müşteri, Filele.istanbul üzerinden Üye İşyeri’ne ait ürün/hizmeti sipariş ettiğinde, FİLELE sadece bir aracı olarak hareket eder ve bu nedenle direkt olarak ticari işletmeler ve söz konusu üçüncü kişiler tarafından sunulan ürün/hizmetlerin kalitesinden, doğru sağlanmasından ya da Üye İşleri’nin Müşteri’ye Uygulama üzerinden sunduğu ürün/hizmetler nedeniyle vermiş olduğu zararın tazmini ile ilgili herhangi bir sorumluluk üstlenmez.  
2.23 FİLELE, yalnızca Müşteri’den kaynaklanan sebeplerden dolayı ücret iadesi yapmama hakkını saklı tutar ve Üye İşyeri tarafından yapılacak ürün iadesi koşullarına ilişkin olarak doğabilecek anlaşmazlıklarda hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.  
2.24 Müşteri, Uygulama üzerinde verilen tüm siparişlerin, yapılan tüm alışverişlerin kişisel kullanım amaçlı olduğunu, bunların tekrar satış amaçlı olmadığını kabul eder.  
2.25 Uygulama üzerinden verilen siparişler, Üye İşyeri menülerinin sipariş anındaki mevcudiyetiyle sınırlıdır. FİLELE ilgili Üye İşyerinde bulunmayan ürünlerin Müşteri’ye teslimini sağlayamayabilir. Ürünlerin Filele.istanbul’da teşhir edilmesi bunların Üye İşyeri’nin stokunda bulunduğu anlamına gelmeyebilir.  
2.26 Fiyat ve ürün özellik bilgilerinde hata oluştuğu takdirde FİLELE, müşterileri bilgilendirerek, bu hatayı düzeltecek şekilde teslimatı yapabilir veya siparişi iptal edebilir.  
2.27 Müşteri, Filele.istanbul üzerinden Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve ilgili mevzuat uyarınca, tütün mamulleri ve alkollü içecek satışı kati suretle yapılmadığını, Uygulama vasıtası ile tütün mamulleri, alkollü içecek veya satışı elektronik ticaret mevzuatı ve sair mevzuat gereği yasaklı herhangi bir ürünü temin etmemeyi ve bu konuda talepte bulunmamayı, aksi yöndeki işlemlerin üyeliğin iptali ve işbu Sözleşme’nin feshi ile sonuçlanabileceğini kabul eder.  
 

3. SONA ERME 

3.1 Müşteri, FİLELE üyeliğini istediği anda sebep göstermeksizin info@filele.istanbul adresine elektronik posta göndererek iptal ettirebilir. 
 

4. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE GİZLİLİK POLİTİKASI 

4.1 Veri Sorumlusu Sıfatıyla İşlenen Kişisel Veriler 

FİLELE, veri sorumlusu sıfatıyla aşağıdaki verileri, Filele.istanbul kayıt esnasında toplayarak işbu üyelik sözleşmesinin kurulması ve ifasıyla doğrudan ilgili olmaları nedeniyle işler: 
4.1.1 Tanımlama bilgileri (ad, soyad, cep telefonu numarası, e-posta adresi). 
4.1.2 Kullandığınız mobil aygıtın işletim sistemi versiyonu bilgisi. 
4.1.3 Kullandığınız mobil aygıttan edinilen konum bilgileri. 
4.1.4 Teslimat sonunda verilen oylama bilgisi ve yorumlar.  
 

4.2 Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları 

FILELE, kişisel verileri aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda işler: 
4.2.1 Kimliğinizi doğrulamak (vermiş olduğunuz cep telefonu numarasına doğrulama kodu gönderme vasıtasıyla). 
4.2.2 Müşteri desteği sağlamak ve sorun gidermek. 
4.2.3 Servis güncellemeleri ve hatalar hakkında sizi bilgilendirmek. 
4.2.4 Filele.istanbul ile ilgili kampanyalar hakkında sizi bilgilendirmek. 
4.2.5 Kuryenin, teslimatla ilgili olarak size ulaşması gerektiğinde sizi arayabilmesini sağlamak (Kuryeler sizi arayabilmekte fakat telefon numaranız kuryelere iletilmemektedir). 
4.2.6 Filele.istanbul, işbu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır. Üye mail ve/veya SMS almaktan info@filele.istanbul  adresine mail atarak vazgeçebilir. 
 

4.3 Kişisel Verilerin Aktarılması ve Veri Güvenliği 

4.3.1. Verileriniz güvenli sunucularımızda saklanmaktadır. Sunucularımızın bir kısmı Türkiye dışında bulunmaktadır. İşbu üyelik sözleşmesinin onaylanmasıyla beraber üyeler, verilerinin Türkiye dışındaki sunucularda bulundurulmasına açık izin vermiş sayılır. Uygulamaya bizzat belirlemiş olduğunuz şifreyle erişebilirsiniz ve şifreler sistemimizde geri çevrilemeyecek şekilde kodlanmış olarak tutulur. Şifrenizi güvende tutmak ve paylaşmamak sizin sorumluluğunuzdadır. Ancak verilerin aktarılmasının halka açık internet üzerinden yapılmasının %100 güvenli olduğunun garantisi verilemez. Verilerinizi korumak için şifrelenmiş bağlantı kullanmaktayız fakat veri aktarımı sırasında internet bağlantınıza yapılan saldırıların riski sizin üzerinizdedir. Verileriniz sunucularımıza ulaştıktan sonra korunması ile ilgili her türlü güvenlik önlemi tarafımızca alınır.  
4.3.2 FİLELE, yukarıda belirtilen istisna dışında, hukuken gerekli veya yükümlü olmadıkça kişisel verileri ve/veya trafik verilerini ya da iletişim içeriğini sizin açık izniniz olmadan satmaz, kiralamaz, pazarlamaz veya başka bir suretle üçüncü kişilere aktarmaz.  
 

4.4 Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Haklar 

4.4.1 Müşterilerin kişisel verilerin korunmasına ilişkin hakları aşağıda belirtilmiştir:(i) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenmek, (ii) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etmek,(iii) Kişisel verilerinizin hangi amaçla işlendiğini ve bu amaçlara uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek, (iv) Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilmek,(v) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini istemek,(vi) Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep etmek, (vii) Düzeltme, silme ve yok etme taleplerinizin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istemek, işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıstasıyla analiz edilmesi suretiyle şahsınız aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmek,(viii) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etmek.  
4.4.2 Kullanıcı, kayıt formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve Filele.istanbul’da oluşturulmuş her bir Kullanıcı için yalnızca bir adet GSM numarası ve elektronik posta tanımlanabileceğini, tanımlanan GSM numarası ve elektronik postanın değiştirilemeyeceğini, yeni bir GSM numarası ve elektronik postanın ancak Filele.istanbul üzerinde yeni bir kullanıcı oluşturulması halinde tanımlatılabileceğini, kayıtlı GSM numarası ve elektronik posta ile yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu; kabul, beyan ve taahhüt eder. 
4.4.3 Kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin her türlü talebinizi info@filele.istanbul adresine iletebilirsiniz; talebiniz titizlikle değerlendirilecek ve tarafınıza en kısa zamanda bir dönüş yapılacaktır. 
 

4.5. Verilere İlişkin Diğer Hükümler 

4.5.1 Sistemimizde tutulan verilerinizin kopyasını, talep etmeniz halinde, gerekli güvenlik kontrolü yapıldıktan sonra sizinle paylaşabiliriz. Kişisel verilerinizi, Filele.istanbul üzerinde güncelleyebileceğiniz gibi müşteri hizmetlerimizi arayarak da güncelleme talebinde bulunabilirsiniz.  
4.5.2 Servisimizi daha hızlı ve etkin bir şekilde kullanabilmeniz için oturum cookie (çerez)’lerini cihazınızda saklamaktayız. Dilerseniz, bu bilgilerin tutulmasını cihaz ayarlarınızda yapacağınız değişiklikle engelleyebilirsiniz. Ancak bunu yapmanız durumunda Filele.istanbul’un tüm fonksiyonlarından yararlanamayabilirsiniz.  
4.5.3. Gizlilik Politikası üzerinde zaman zaman değişiklik yapmak hakkımızı saklı tutarız. Herhangi bir değişiklik yapmamız durumunda bununla ilgili bilgi tarafınıza verilecektir. 
 

5. DİĞER ŞARTLAR 

5.1 FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI 

5.1.1 Uygulamanın tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, tüm unsurları (bundan böyle “FİLELE’nin telif haklarına tabi çalışmalar” olarak anılacaktır) FİLELE’ye aittir. Müşteri, FİLELE Hizmetleri’ni, FİLELE bilgilerini ve FİLELE‘in  telif haklarına tabi çalışmalarını ticari amaçla kullanamaz. Müşteri FİLELE’nin izni olmaksızın, FİLELE’nin telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.  
5.1.2 FİLELE’nin; FİLELE Hizmetleri, FİLELE bilgileri, FİLELE telif haklarına tabi çalışmaları, FİLELE ticari markaları, FİLELE ticari görünümü veya Filele.istanbul vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how’a yönelik tüm hakları saklıdır. 
 

5.2. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ 

FİLELE, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, sözleşmeyi, uygun göreceği herhangi bir zamanda, Uygulama üzerinden ilan ederek değiştirebilir. İşbu Koşulların değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte veya sonrasında, Müşteri tarafından Uygulama üzerinden online kabul edilmesi ile geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. 
 

5.3. MÜCBİR SEBEPLER 

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda FİLELE, işbu Koşullar ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, FİLELE için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için FİLELE ‘den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. “Mücbir sebep” terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, salgın hastalık, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla; ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve FİLELE’nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır. 
 

5.4. HUKUK VE YETKİ 

İşbu Koşullar’ın uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu Koşullar dahilinde doğan hukuki ilişkilere Türk Hukuku uygulanacak ve İşbu Koşullar dahilinde ve/veya bunlarla bağlantılı olarak doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın varlığı halinde Karabük Adliyesi ve İcra Dairesi yetkilidir. 
 

5.5. SÖZLEŞMENİN FESHİ 

İşbu Koşullar, Müşteri’nin üyeliği sona erinceye kadar yürürlükte kalacak ve Taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. FİLELE, Müşteri’nin işbu Koşullar dahilinde belirtilen hükümlere ve Filele.İstanbul içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve FİLELE Hizmetleri’ne ilişkin benzeri kurallara aykırı hareket etmesi durumunda; sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir. 
 

5.6. FİLELE’NİN KAYITLARININ GEÇERLİLİĞİ 

Müşteri, işbu Koşullar dahilinde doğabilecek ihtilaflarda, FİLELE’nin kendi veri tabanında veya sunucularında tuttuğu elektronik kayıtların ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini; FİLELE ‘i yemin teklifinden ari kıldığını ve bu maddenin HMK 193. madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder. 
 

5.7. YÜRÜRLÜK 

İşbu Sözleşme Müşteri’nin elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.